Hime-sanja: 姫三社


Tachikata (dancers): Maiko Kanoemi and Ryōka of Gion Higashi
Jikata (accompanist): Geiko Toyohisa of Gion Higashi

Lyrics:

やー 面白の賑わいて
Ya- Omoshiro no Nigiwai te
神を勇めの音もよや
Kami o Isame no Oto moyo ya

どんどと鳴るも拍子よく
Dondo to Naru mo Hyōshi yoku
鳴ると鳴らぬは袖振る手拍子
Naru to Naranu wa Sode Furu Te-byōshi

そうじゃえ しめてしゃんとえ
Soujae Shime te shantoe
ゆるめて にいこにこ
Yurume te Niiko niko
逢う夜 逢わぬ夜千早振る
Ou Yo Awanu Yo Chihaya Furu

神の昔は二柱
Kami no Mukashi wa Futa-bashira
天の岩戸を開くや梅の 見事え
Ama no Iwato o Hiraku ya Ume no Migoto e
花の盛りはしおらしい
Hana no Sakari wa shiorashii

Advertisements

About this entry