Kappore, Yakko-san, & Setsuhonkaina: かっぽれ•奴さん•せつほんかいな


Kappore Tachikata (dancers): Geisha Hisamatsu and Hisakazu of Yoshi-chō
Yakko-san Tachikata: Geisha Chika and Eiko of Kagurazaka
Setsuhonkaina Tachikata: Geisha Sakon and Kintarō of Mukōjima

These three dances were originally common street dances of the Edo period. Eventually they were taken and developed into dances that were suitable enough to be performed in the Ozashiki. The lyrics tend to change slightly depending on the district.

Kappore Lyrics:

かっぽれかっぽれ 
Kappore kappore
かっぽれかっぽれ ヨーイトナヨイヨイ
Kappore kappore Yo-itona Yoiyoi
沖の暗いのに白帆が サー 見ゆる ヨイトコリャサ
Oki no Kurai no ni Shiraho ga Sa- Miyuru Yoitokoryasa
あれは紀伊の国 ヤレコノコレワイノサ
Are wa Kii no Kuni Yarekono Korewainosa
ヨイトサッサッサ みかん舟じゃエ 
Yoito sassassa Mikan-bune ja E

みかん舟 みかん舟じゃエ
Mikan-bune Mikan-bune ja E
見ゆる ヨイトコリャサ
Miyuru Yoitokoryasa
あれは紀伊の国 ヤレコノコレワイノサ
Are wa Kii no Kuni Yarekono Korewainosa 
ヨイトサッサッサ みかん舟じゃエ
Yoito sassassa Mikan-bune ja E

豊年じゃ満作じゃ
Hōnen ja Mansaku ja
明日は旦那の稲刈りに
Asu wa Danna no Inekari ni
小束にからげてちょいと投げた
Kotaba ni karage te choito Nageta
投げた セッセ 枕に
Nageta Sesse Makura ni
投げた枕にとがはない オセセノコレワイサ
Nageta Makura ni toga wa nai Oseseno Korewaisa
尾花に穂が咲いた この妙かいな
Obana ni Ho ga Saita Kono Myou kai na

かっぽれかっぽれ ヨーイトナヨイヨイ
Kappore kappore Yo-itona Yoiyoi
沖の暗いのに白帆が サー 見ゆる ヨイトコリャサ
Oki no Kurai no ni Shiraho ga Sa- Miyuru Yoitokoryasa
あれは紀伊の国 ヤレコノコレワイノサ
Are wa Kii no Kuni Yarekono Korewainosa
ヨイトサッサッサ みかん舟じゃエ 
Yoito sassassa Mikan-bune ja E

Yakko-san Lyrics:

サテ アー コリャコリャ
Sate A- Korya korya
エー 奴さんどちら行く
E- Yakko-san dochira Yuku
アー コリャコリャ
A- Korya korya
旦那お迎えに
Danna O-mukae ni  
さても寒いのに供揃い
Sate mo Samui no ni Tomozoroi
雪の 降る夜も風の夜も 
Yuki no Furu Yo mo Kaze no Yo mo
サテ お供は辛いね 
Sate O-tomo wa Tsurai ne
いつも奴さんは高端折り
Itsu mo Yakko-san wa Takabashori
アリャセ コリャサ キタサ ヨイサ
Aryase Koryasa Kitasa Yoisa
それもそうかいな エー
Sore mo soukaina E-

アー コリャコリャ
A- Korya korya
エー 姐さんほんかいな
E- Ane-san honkaina
アー コリャコリャ
A- Korya korya
きぬぎぬの 言葉も交わさず 
Kinuginu no Kotoba mo Kawasazu
明日の夜は 裏の 窓には私独り
Asu no Yo wa Ura no Mado ni wa Washi Hitori
サテ 合図は良いか 
Sate Aizu wa Yoi ka
首尾をようして 逢いに来たわいな
Shubi o youshite Ai ni Kitawaina
アリャセ コリャサ キタサ ヨイサ
Aryase Koryasa Kitasa Yoisa
それもそうかいな エー  
Sore mo soukaina E-
アー コリャコリャ
A- Korya korya

Setsuhonkaina Lyrics:

獅子は せつほんかいな 
Shishi wa Setsuhonkaina
獅子は喰わねど 
Shishi wa Kuwanedo
獅子喰い喰いと
Shishi Kui kui to
雨や霰や 甘露梅 
Ame ya Arare ya Kanrobai
ゾロリヤゾロリヤ ゾンゾロリ
Zororiya zororiya Zonzorori
目出度いな 目出度いな
Medetaina medetaina

橋の せつほんかいな
Hashi no Setsuhonkaina
橋の欄干に腰打ち掛けて 
Hashi no Rankan ni Koshi Uchikake te
向う遥かに 見渡せば  
Mukou Haruka ni Miwataseba
弁天 松坂 小松島 
Benten Matsuzaka Ko-matsushima
キュッキュと立ったは アリャ何だ
Kyukkyu to Tatta wa Arya Nan da
アレカイナアレカイナ
Arekaina arekaina

昔々 その昔 
Mukashi-mukashi Sono Mukashi
ずっと昔の大昔 
Zutto Mukashi no Ō-mukashi
九郎 せつほんかいな 九郎判官 
Kurō Setsuhonkaina Kurō Hōgan
義経様は 静御前を連れて逃げ 
Yoshitsune-sama wa Shizuka-gozen o Tsure te Mige
夜も昼も抱いて寝て
Yoru mo Hiru mo Dai te Ne te
ヨンボリヨンボリ ヨヨンボリ
Yonbori yonbori Yoyonbori
烏帽子 狩衣 烏帽子にも 
Eboshi Kariginu Eboshi ni mo
ゾロリヤゾロリヤ ゾンゾロリ
Zororiya zororiya Zonzorori
目出度いな 目出度いな
Medetaina medetaina

Advertisements

About this entry