Momiji Uri: 紅葉売


Tachikata (dancers): Geiko Tsuruha, Makiko, Yukako, Chisako‚ Sayaka of Gion Kobu
Jikata (accompanists): Geiko Dan-yū, Kimizuru, Masuho, and Tomichiyo of Gion Kobu

Greetings, everyone! It’s been ages since I last made a blog post. So much to do, so little time! Anyways, this dance has always interested me since I saw Konomi-san perform “Momiji Uri” (“Selling Maple Leaves”) at the end of this program (link).

The choreography is said to be by either Inoue Yachiyo I or Yachiyo II.

Hope you all had a Happy New Year!

Lyrics:

里の子供がうち連れ立ちて
Sato no Kodomo ga Uchitsure-dachi te
野道山道霜踏み分けて
Nomichi Yamamichi Shimo Fumiwake te

紅葉々はさまざまあれど
Momiji momiji wa samazama aredo

わたしが折りし花紅葉
Watashi ga Orishi Hana Momiji
色と情の二道すがら
Iro to Nasake no Futamichi sugara

通う八汐の紅葉する顏
Kayou Yashio no Momiji suru Kao

初恋と 後は互いに
Hatsukoi to Nochi wa Tagai ni

思い川
Omoi-gawa

深うなるほど浮名も高尾
Fukau naruhodo Ukina mo Takao

恨みつらみの罪栂の尾の
Uramitsurami no Tsumi Toga no O no

眞間々の紅葉も恥かしながら
Ma Ma-ma no Momiji mo Hazukashi nagara

まづ起請誓紙を
Mazu Kishō Seishi o

かき紅葉 末は夫婦と
Kaki Momiji Sue wa Fūfu to

正登寺 出雲で
Shōto-ji Izumo de
縁を結ぶの神さんへ
En o Musubu no Kami-san -e
祈る海晏寺
Inoru Kaian-ji
紅葉見に行く通天の
Momiji Mi ni Yuku Tsūten no

四季折々の花尽し
Shiki Ori ori no Hana-zukushi
お土産紅葉を召されよと
O-miyage Momiji o Mesare yo to

言葉に花を飾る紅葉売
Kotoba ni Hana o Kazaru Momiji Uri

Advertisements

About this entry